От 13 до 18 декември няма да работят манипулационните в Лазур бл 160 и Очна болница Бургас.През седмицата ще работим в Зорница бл 57 от 7.30 до 14.30 ,Зорница бл 50 7.30 до 12ч,Лермонтов 33 а -7.30-18ч.В Зорница бл 57 ще се вземат проби за PCR до 18ч.