ИЗСЛЕДВАНЕ НА NT -proBNP/N-Терминален прохормон тип -B Натриуретичен пептид

NT-pro BNP се секретира от миокардните клетки на вентрикуларната стена.Нивото му е свързано с вентрикуларното налягане ,степента на диспнея и статуса на неврохормонално регулиращата система.Повишен обем и налягане на вентрикула ще повиши нивото му в кръвта.Откриването на NTpro BNP не се влияе от местоположение,дневна активност и други фактори.Използва се при:диагноза на пациенти с проблеми със сърцето и остра диспнея;мониторинг на лечебния ефект,прогнозни оценки и класификация на риска,оценка на остър коронарен синдром,ранна сърдечна дисфункция.цената на теста е 39 лв.Работи се със серум.Пробата излиза в рамките на работния ден.