25-ОН Витамин Д

Витамин Д3 или общият витамин Д в серума е най добрият индикатор за хранителния статус на витамин Д.Този витамин играе важна роля за контролиране нивото на калций ...