ТУ МАРКЕР

СА 19-9 може да се използва за определяне и наблюдение на холангиокарцином /50-70%/,рак на стомаха заедно с СА 72-4 и СЕА.Ту на дебелото черво, определяне и наблюдение на р...