Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Микробиология
Имунология
Паразитология
Лекарствено мониториране
Имунохематология
Диагностични пакети
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Паратхормон (PTH)
25,00 лв
N-mid osteocalcin
20,00 лв
Beta-CrossLaps/serum
20,00 лв
FT 3 ( свободен Т3 )
12,00 лв
FT 4 ( свободен Т4 )
12,00 лв
TSH ( Тиреотропен Хормон )
12,00 лв
anti Tg ( TAT )
14,00 лв
anti TPO ( MAT )
14,00 лв
TSH рецепторни антитела
25,00 лв
маркер TG ( Тиреоглобулин )
33,00 лв
маркер Calcitonin ( Калцитонин )
30,00 лв
Prolactin ( Пролактин )
14,00 лв
LH ( Лутеинизиращ Хормон )
14,00 лв
FSH ( Фуликул Стим. Хормон
14,00 лв
Estradiol (Естрадиол
14,00 лв
Progesterone ( Прогестерон )
14,00 лв
Testosterone ( Тестостерон )
14,00 лв
DHEA-S ( ДХЕА-С )
15,00 лв
AMH ( анти Мюлеров хормон
38,00 лв
Страница 1 2