Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Микробиология
Имунология
Паразитология
Лекарствено мониториране
Имунохематология
Диагностични пакети
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


ДКК - мануално
3,00 лв
СУЕ ( ESR )
2,00 лв
Ретикулоцити
4,00 лв
Морф. на еритроцит - мануално
3,00 лв
Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia)
22,00 лв
Пълна Кръвна Картина ( ПКК )
4,50 лв
Страница 1