Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Микробиология
Имунология
Паразитология
Лекарствено мониториране
Имунохематология
Диагностични пакети
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Урина-Общо хим. и седимент (Chemi & Mic...
3,00 лв
Микроалбумин в диуреза ( Microalbumin i...
12,00 лв
Калций в диуреза ( Ca in diuresis)
4,00 лв
Алфа Амилаза в урината ( Amilase in uri...
4,00 лв
Фосфор в диуреза ( P in diuresis)
4,00 лв
Белтък в диуреза ( Protein in diuresis)
3,00 лв
Глюкоза в диуреза ( Glucose in diuresis...
2,00 лв
Креатинин в диуреза ( Creatinin in diur...
4,00 лв
Урея в диуреза ( Urea in diuresis)
3,00 лв
Пикочна к-на в диуреза (Uric acid in di...
3,00 лв
Калий,Натрий и Хлор в диуреза
9,00 лв
Мед в диуреза ( Cupper in diuresis )
16,00 лв
Цистин (Cystine) в диуреза
29,00 лв
Оксалат ( Oxalate ) в диуреза
29,00 лв
Цитрат ( Citrate) в диуреза
29,00 лв
Наркотични в-ва в урина ( Drugs in urin...
30,00 лв
Наркотични в-ва в урина
40,00 лв
Страница 1