Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Микробиология
Имунология
Паразитология
Лекарствено мониториране
Имунохематология
Диагностични пакети
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


маркер fPSA
20,00 лв
маркер tPSA
20,00 лв
маркер CEA
20,00 лв
маркер AFP
20,00 лв
total hCG ( общ бета ЧХГ )
15,00 лв
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизаци...
72,00 лв
маркер CA-125
20,00 лв
маркер HE4
65,00 лв
маркер CA 15-3
20,00 лв
маркер CA-19-9
20,00 лв
маркер CA 72-4
22,00 лв
маркер Cyfra 21-1
20,00 лв
Невронспецифична енолаза ( NSE )
25,00 лв
Бета2 Микроглобулин
25,00 лв
маркер SCC
20,00 лв
маркер S-100
53,00 лв
Tumor M2-PK (Туморна М2 ПК) - фецес
32,00 лв
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal H...
10,00 лв
Калпротектин - фецес ( Calprotectin ) к...
32,00 лв
Страница 1 2