Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Микробиология
Имунология
Паразитология
Лекарствено мониториране
Имунохематология
Диагностични пакети
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Рецептори млечна жлеза
230,00 лв
Рецептори млечна жлеза - разширен
390 лв
HER2 - Рецептори- ICH ( имунохистохимия...
140,00 лв
Er (Естроген рецептор)
70,00 лв
Pr (Прогестерон рецептор)
70,00 лв
p63 (Протеин)
60,00 лв
p53 (Протеин)
70,00 лв
HER 2 in situ CISH ( цветна хибридизаци...
170,00 лв
HER 2 in situ SISH ( сребро/цвят хибрид...
320,00 лв
BRAF V600 мутация
650,00 лв
EGFR статус
650,00 лв
Фасциолоза IgG - РПХА
18,00 лв
Страница 1