Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Микробиология
Имунология
Паразитология
Лекарствено мониториране
Имунохематология
Диагностични пакети
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Паразит. изсл. за детска градина
12,00 лв
Морфологични изследвания на фецес
26,00 лв
Перианален отпечатък ( скочлента Остриц...
9,00 лв
Изсл. на фецес за криптоспориди
26,00 лв
Изсл. на кръв за микрофиларии
26,00 лв
Изсл. на урина за шистозоми
26,00 лв
Малария ( дебела капка + натривка )
26,00 лв
Токсоплазмоза IgA ELISA
26,00 лв
Токсоплазмоза IgM CLIA
18,00 лв
Токсоплазмоза IgG – ECLIA
18,00 лв
Ехинококоза Ig G – ELISA
18,00 лв
Трихинелоза Ig G – ELISA
18,00 лв
Ларва Мигренс Ig G – ELISA
18,00 лв
Копрограма
30,00 лв
Страница 1