Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Микробиология
Имунология
Паразитология
Лекарствено мониториране
Имунохематология
Диагностични пакети
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Очен Секрет
15,00 лв
Гърлен Секрет
15,00 лв
Носен Секрет
15,00 лв
Ушен Секрет
15,00 лв
Храчка
15,00 лв
Streptococcus group A antigen ( Скарлат...
15,00 лв
Изследване за Грип тип А/B ( Influenza ...
28,00 лв
Чревно носителство(фецес/анален секр.)
15,00 лв
Изслeдване на фецес еднократно ( вкл. C...
15,00 лв
Изледване на фецес - трикратно
46,00 лв
Изсл.на фецес за C. difficile и Toxin A...
28,00 лв
Изследване за Rota и Adeno virus
20,00 лв
Изследване за Ентеровирус ( Enterovirus...
25,00 лв
Стерилна урина-еднократно
12,00 лв
Микоплазма и Уреаплазма в урина
32,00 лв
Влагалищен секрет и Трихомони ( ДНК )
39,00 лв
Микоплазма и Уреаплазма Влаг. секр.
32,00 лв
Цервикален секрет
15,00 лв
Микоплазми и Уреаплазма в цервик. секр.
32,00 лв
Страница 1 2 3