Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Микробиология
Имунология
Паразитология
Лекарствено мониториране
Имунохематология
Диагностични пакети
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Витамин В12 ( Vit. B12
20,00 лв
Фолат в серум ( Folate )
20,00 лв
Фолат в еритроцити
24,00 лв
Хомоцистеин ( Homocysteine )
30,00 лв
Карбамазепин ( Carbamazepine )
20,00 лв
Витамин D total (25-OH Vitamin D)
25,00 лв
Валпроева киселина ( Valproate )
20,00 лв
Дигоксин ( Digoxin )
20,00 лв
Страница 1