Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Микробиология
Имунология
Паразитология
Лекарствено мониториране
Имунохематология
Диагностични пакети
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Време на кървене
1,00 лв
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR
4,00 лв
Фибриноген ( Fibrinogen )
4,00 лв
aРТТ (ККВ)
4,00 лв
Д димер ( D-dimer )
20,00 лв
Протеин C (PrC)
29,00 лв
Протеин S (PrS)
35,00 лв
Антитромбин III
23,00 лв
мутация в ген за Prothrombin G20210A
34,00 лв
мутация в ген за Фактор V Leiden
34,00 лв
алелна специфичност на PAI - 1 4G/5G
48,00 лв
Предразположение към тромбоза
117,00 лв
Лекаств. чувств.към кумаринови антикоаг...
124,00 лв
Страница 1