Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Микробиология
Имунология
Паразитология
Лекарствено мониториране
Имунохематология
Диагностични пакети
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


anti-Syphilis RPR - TPHA
6,00 лв
СПИН ( HIV 1 antigen+anti-HIV 1/2 antib...
15,00 лв
Хепатит А ( anti-HAV IgM + igG )
18,00 лв
Хепатит Е ( anti-HEV IgM )
18,00 лв
Хепатит Е ( anti-HEV IgG )
18,00 лв
Хепатит В ( HBsAg )
15,00 лв
HBsAg количествен тест
38,00 лв
anti-HBc IgM
17,00 лв
anti-HBc total
18,00 лв
Хепатит В колич. ДНК ( HBV DNA quantita...
150,00 лв
Хепатит С ( anti-HCV antibodies )
18,00 лв
HCV колич.РНК ( HCV RNA quantitative PC...
150,00 лв
HBsAg и anti-HDV IgM
29,00 лв
Хепатит D ( anti-HDV total )
19,00 лв
Хепатит D ( anti-HDV IgM )
19,00 лв
anti-Chlamydia trach. - IgG, IgM
24,00 лв
Страница 1 2 3 4