Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Микробиология
Имунология
Паразитология
Лекарствено мониториране
Имунохематология
Диагностични пакети
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Ало Еритроантитела ( вкл.Rh )
28,00 лв
Еритроантитела-авто/ало
38,00 лв
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела
15,00 лв
Специфичност на еритроантитела
38,00 лв
Опр. на титъра на еритроантитела
37,00 лв
Студови еритроантитела
39,00 лв
Rh фенотип и Kell антиген
39,00 лв
Пълна антигенна ф-ла на еритр.
138,00 лв
Опр слаб D антиген
44,00 лв
Титър анти А и анти В
24,00 лв
Директен тест на Coombs
38,00 лв
Секреторен статус
35,00 лв
Определяне на M и N антигени
24,00 лв
Кръвна група и Rh ( Резус фактор)
20,00 лв
Страница 1