Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Микробиология
Имунология
Паразитология
Лекарствено мониториране
Имунохематология
Диагностични пакети
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


ASO (AST; Анти-Стрептолизинов Титър)
5,00 лв
RF (Ревма Фактор) скрининг
5,00 лв
C-реактивен Протеин (CRP)
5,00 лв
hs CRP (високочуствителен CRP)
8,00 лв
C 3 комплемент
6,00 лв
C 4 комплемент
6,00 лв
Алфа 1-антитрипсин
29,00 лв
Феритин (Ferritin)
17,00 лв
Церулоплазмин (Ceruloplasmine
19,00 лв
Трансферин (Transferrin)
17,00 лв
CDT (сиало дефицитен трансферин
38,00 лв
Хаптоглобин (Haptoglobin)
20,00 лв
anti-CCP (анти Цикличен Цитрулиниран Пе...
30,00 лв
Страница 1 2 3 4