Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Микробиология
Имунология
Паразитология
Лекарствено мониториране
Имунохематология
Диагностични пакети
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Калий, Натрий, Хлориди ( K и Na )
10,00 лв
Калций общ ( Ca ; Calcium )
4,00 лв
Йонизиран калций ( Са++ )
4,00 лв
Фосфор ( P ; Phosphate )
4,00 лв
Магнезий ( Mg ; Magnesium )
4,00 лв
Литий - лаб. партньор ( Li ; Lithium )
15,00 лв
Цинк ( Zn ; Zinc )
12,00 лв
Мед ( Cu ; Cupper )
12,00 лв
По договаряне
Страница 1