Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Микробиология
Имунология
Паразитология
Лекарствено мониториране
Имунохематология
Диагностични пакети
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )
18,00 лв
Глюкозотолерантен 3кр. тест
6,00 лв
Глюкоза ( Glucose )
2,00 лв
Глюкоза-3 кратен профил
8,00 лв
Глюкоза-4 кратен профил
7,00 лв
Общ белтък (Total protein)
2,00 лв
Албумин (Albumin)
2,00 лв
Креатинин (Creatinine)
2,00 лв
Урея ( Urea )
2,00 лв
Пикочна киселина (Uric acid)
2,00 лв
Креат. клирънс (Creat clearance) - Cock...
5,00 лв
Цистатин C ( Cystatin C )
35,00 лв
Билирубин - общ и директен
4,00 лв
Билирубин - общ ( Total Bilirubin )
2,00 лв
Билирубин - директен ( Direct Bilirubin...
2,00 лв
Холестерол профил ( Cholesterol Panel )
10,00 лв
Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
2,00 лв
Холестерол - HDL-Cholesterol
3,00 лв
Триглицериди (Triglyceride )
3,00 лв
Страница 1 2