Лекаств. чувств.към кумаринови антикоагул. ( PCR )
Цена: 124,00 лв
Начин на вземане: Венознa кръв. Епруветка с антикоагулант K2EDTA. Отделна епруветка, която не се отваря и не се ползва за други цели.
Условия за вземане: През целия ден
Кога ще бъде готов: Резултат до 5-ия работен ден след 17ч.

  • мутация CYP2C9
  • мутация VKОRC1