Хепатит D ( anti-HDV total )
Цена: 19,00 лв
Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел - отделен серум.
Условия за вземане: няма
Кога ще бъде готов: Извършва се в лаборатория партньор

Хепатит D

Хепатит D (Делта хепатит) – хроничен хепатит, който се развива при болни от хепатит В. Заразяването става по полов път, кръвопреливане, медицински манипулации и се предава от майка на дете. Изследват се следните маркери:

анти HDV IgM – при остра инфекция
анти HDV total – носителство на хепатит D