HBsAg и anti-HDV IgM
Цена: 29,00 лв
Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел - отделен серум.
Условия за вземане: няма
Кога ще бъде готов: Извършва се в лаборатория партньор

Хепатит В ( HBsAg )
Хепатит D ( anti-HDV IgM )