Хепатит Е ( anti-HEV IgM )
Цена: 18,00 лв
Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел - отделен серум. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8 градуса) до 24 часа.
Условия за вземане: няма
Кога ще бъде готов: Извършва се в лаборатория партньор

Хепатит Е

Хепатит Е (HEV) – заразяването става най-често чрез заразена храна и вода. Протича леко, но при бременни може да се стигне до летален изход (40% от случаите). Инкубационен период до 2 - 3 месеца. Доказва се чрез анти HEV IgM.
replicas relojes