anti-Syphilis RPR - TPHA
Цена: 6,00 лв
Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел - отделен серум. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8 градуса) до 24 часа.
Условия за вземане: НЯМА
Кога ще бъде готов: Резултат на следващия работен ден след 17ч.