промоционален пакет профилактика
Изследванията включват пълна кръвна картина и почти пълен обем биохимични показатели ,replicas cartierкоито дават информация за работата на черен дроб ,бъбреци ,електролити.Можете да се възползвате от нашата промоция до края на месец май.Такса пробовземане е включена в цената . пкк,холестерол ,триглицериди,HDLхол.replicas omega,LDLхол.,ASAT,ALAT,GGT,AF,общ белтък,албумин,урея,креатинин,пикочна киселина ,калций,фосфор,магнезий,калий,натрий,хлориди.
Период на промоцията: от 20.04.2016 до 30.05.2016
62 лв.
40 лв.