Начин на вземане: Секрет със стерилен тампон в транспортна среда

Условия за вземане: Преди прилагане на капки и мехлеми

Кога ще бъде готов: До 72 часа след получаване на материала.

  • Изследване за патогенни микроорганизми (аеробни)
  • Изследване за Candida

Секрет за изследване от външно ухо обикновено се взема от специалист УНГ поради необходимостта от специфично оборудване. Материал за микробиологично изследване не се взема след прилагане на локални медикаменти, съдържащи антибактериални агенти. Изследването може да продължи до три дни след получаване на материал в лабораторията, поради необходимостта от изолиране на патогените от наличната (нормална) микробна флора.