Начин на вземане: Фецес. Стерилен контейнер

Условия за вземане: Материал взет от различни части на фецеса с големина на грахово зърно. Материали се събират до 14-то и 29-то число на месеца.

Кога ще бъде готов: Изработва се в лаборатория партньор