Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно

Кога ще бъде готов: същият работен ден след 2 до 3 часа след манипулацията

TSH

Тиреотропният хормон (ТТХ, TSH) е гликопротеин, секретиран от клетки в предния дял на хипофизата. Биологичното действие на ТТХ е насочено към щитовидната жлеза, където той осъществява морфологичен, функционален и метаболитен ефект.

Морфологичният ефект на ТТХ се изразява в увеличение на масата на жлезата, дебита на кръвообращението и др.Функционалният ефект на ТТХ върху щитовидната жлеза се проявява във всички фази на синтез на щитовидните хормони (стимулира повишаването на щитовидните хормони).Метаболитният ефект на ТТХ на нивото на тироидната клетка се проявява с усилване на кислородната консумация, повишаване използваемостта на глюкозата и т.н.Секрецията на ТТХ се регулира от 2 фактора: TRH и тироидните (щитовидните) хормони. TRH (освобождаващ хормон на тиреотропния хормон) се отделя от хипоталамуса и стимулира секрецията на ТТХ от хипофизата. Тироидни хормони – дори незначителните промени в нивата на тироидните хормони в границите на нормата оказват влияние върху секрецията на ТТХ чрез механизма на обратната връзка (повишението в нивата на тироидните хормони: Т3,Т4 – води до потискане секрецията на ТТХ и обратно понижението в нивата на тироидните хормони стимулира секрецията на ТТХ).

ТТХ (TSH) e ценен показател за оценка на функцията на щитовидната жлеза. Промените в нивата на ТТХ (TSH) могат да бъдат в посока:
повишение – при понижена функция на щитовидната жлеза;понижение – при повишена функция на щитовидната жлеза;ТТХ в референтен интервал с голяма вероятност изключва нарушение във функцията на жлезата;
РЕФ. СТОЙНОСТИ mIU/L
0.27-4.2 

TSH педиатричен
бебета 1-23 месеца /0.87-6.15/
деца 2-12 год     /0.67-4.16/
юноши 13-20 год  /0.48-4.17/