Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8 градуса) до 24 часа.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно до10ч. Изисква се информация за прием на медикаменти, съдържащи мед и желязо.

Кога ще бъде готов: Изработва се в лаборатория партньор