Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно

Кога ще бъде готов: Резултат в същия работен ден след 17ч.

Желязосвързващият капащитет представлзва практически ориентировъчно измерване на концентрацията на трансферина (най-важния транспортиращ желязото в серума белтък). Предлага се и формула за пресмятане на концентрацията на трансферина по стойността на ЖСК: Трансферин = (0.8 х ЖСК) – 43. Понастоящем вместо ЖСК по-често за същата цeл се ползува насищане на трансферина:

Насищане на трансферина (%) = 3.98 x  __Серумно желязо (μmol/l)__                                                   Трансферин (g/l)

ЖСК се повишава при недоимък на желязо. При бременност постепенно нараства и е с около 50% по-висок в края на бременността отколкото в началото й. Нараства под въздействието на естрогени и орални контрацептивни средства. ЖСК намалява при възпалителни и неопластични процеси („отрицателен маркер на острата фаза“) Понижен е и при хемохроматоза, хипотиреоидизъм, нефрозен синдром. При прием на андрогени и глюкокортикоиди стойността му се понижава.

Oпределянето на ЖСК в серума e полезно при желязонедоимъчни състояния.

  • Референтна област от 44.8 до 80.6 μmol/L