Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: няма

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация

Системен лупус – тестове:

  • ANA скрининг антинуклеарни антитела- ИИФ
  • anti-dsDNA (анти двДНК антитела) количествен
  • anti-RNP/Sm (анти – RNP/Sm антитела) колич.
  • anti-Sm (анти Sm антитела) количествен
  • anti-SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен
  • anti-SS-B/La (анти SS-B/La антитела) количествен