Начин на вземане: Гърлен секрет на сух тампон

Условия за вземане: От лекар специалист

Кога ще бъде готов: Резултат в същия работен ден след 17ч.