Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: НЯМА

Кога ще бъде готов: Резултат на следващия работен ден след 17ч.

  • Риск за Овариална Малигнизация (ROMA) фертилни
  • Риск за Овариална Малигнизация (ROMA) – постменоп.
  • маркер CA-125
  • маркер HE4