Начин на вземане: Раневи секрет. Стерилен тампон в транспортна среда

Условия за вземане: От лекар специалист

Кога ще бъде готов: До 72 часа след получаване на материала.

  • Изследване за патогенни микроорганизми (аеробни)