Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин до 11ч. на гладно

Кога ще бъде готов: Резултат на следващия работен ден след 17ч.

Паратхормон

Паратироидният хормон или паратхормон (ПТХ, PTH) е полипептид, който се секретира от околощитовидните жлези (паращитовидните жлези). Паратхормонът оказва влияние върху калциево-фосфорната обмяна в организма, както и върху костното ремоделиране.

В организма концентрацията на общия Са и Са++ се поддържат в сравнително тесен диапазон. Това се дължи на фина регулация, в която участват: ПТХ, Vit.D и метаболитите му, калцитонин, чрез три основни процеса: резорбция на Са в храносмилателния тракт, излъчване на Са през бъбрека, обмяна на Са в костите.
Изследването на паратхормон се провежда, за да се определи причината за нарушение в нивата на калций в кръвта.

Състоянията с повишен калций, в 90% от случаите се дължат на повишена секреция на ПТХ – първичен хиперпаратиреоидизъм, в останалите случаи могат да се дължат на: злокачествени заболявания с метастази в костите, саркоидоза, интоксикация с Vit.D, свръхдози Vit.A, хипертиреоидизъм, болест на Адисон, имобилизация и др.

Състоянията с понижен калций могат да се дължат на понижена секреция на ПТХ – хипопаратиреоидизъм или друго заболяване: дефицит на Vit.D, ХБН, чернодробна цироза, нефрозен синдром, остър панкреатит, някои лекарства и др.