Начин на вземане: Венозна кръв (епруветка с антикоагулант K2EDTA) или капилярна кръв (микротейнер с K2EDTA). Епруветките с K2EDTA (пълна кръв) се съхранява и транспортира до 6 часа при (18-25°С), при по-продължително съхранение до 24 часа – при (2-8°С).

Условия за вземане: Сутрин до 10ч. на гладно.

Кога ще бъде готов: Резултат до края на работния ден.

Въпреки, че това понятие е широко разпространено, по-правилно е да се използва само понятието „кръвна картина“, т.к. броят на показателите, които се изследват зависи от методичните и апартни възможности на конкретната клинична лаборатория. Изследването обхваща изброяване на кръвните клетки (левкоцити, еритроцити, тромбоцити), диференциално броене на левкоцитите в процент и абсолютен брой, определяне на концентрацията на хемоглобин, хематокрит, математически показатели на еритроцитите и тромбоцитите. Показателите на кръвната картина не са специфични за дадено болестно състояние. Променят се при различни заболявания: анемични състояния, възпалителни и инфекциозни заболявания с различен произход, злокачествени кръвни заболявания и други

Левкоцити WBC

Върху броя на левкоцитите оказват влияние възраст, хранене, емоции, физическо напрежение. Показват и денонощни колебания.

  • Повишение на левкоцитите (левкоцитоза) се среща най-вече при инфекциозни процеси, гнойни процеси, токсични въздействия, левкози и други. Физиологично броят на левкоцитите при новородени е повишен и започва да спада към втория ден след раждането.
  • Намаление на левкоцитите (левкопения) се наблюдава най-често при вирусни заболявания, ендокринни заболявания, йонизираща радиация, въздействия от токсични и химични вещества, медикаментозни въздействия и други.

реф. стойности :
3.5-10.3G/L
деца:
<24ч  9.5-34
1ден-1седмица 5.25
1седмица -1 месец 5.0-20
1-3 мес-   5.5-18
3м -2 год-6.0-17
2-4 год -5.5 -15
4-6 год 5.0-14
>14 год 4.0-11

RBC-ЕРИТРОЦИТИ

Физиологично увеличение на еритроцитите се наблюдава при новородени ,голяма надморска височина ,патологично увеличение при еритремия,хронични белодробни заболявания,загуба на течности. Намалени стойности са свързани най често с анемии.

реф. стойности :
мъже -4.5 -6.2
жени -4.1-5.5
деца <1.0 4.3-6.8
1с -1м 3.7-6.1
1м-3м-3.6-5.2
1-6 год 3.7-5.7
6-14 год 3.8-5.8
>14 год момчета 4.5-6.2
>14 год момичета 4.1-5.5

Хемоглобин Hb

Хемоглобинът е желязо съдържащ пигмент намиращ се в еритроцитите ,чиято основна функция е да транспортира кислород до тъканите .Концентрацията на хемоглобина е понижена при анемии а увеличена при еритремия успоредно с еритроцитите ,вторично при белодробни заболявания ,сърдечни пороци и др.

реф. стойности ;
мъже -140-180g/l
жени -120-160 g/l
деца ;<1 седмица   154-240
1седмица-1месец-127-187
1м-3м                  92-150
3м-6м                  101-129
6-12м                  107-131
3-6 год                110-143
6-14 год               118-150
>14 год   момичета 120-170
>14 год   момчета   140-180

Хематокрит  HCT

Представлява отношение на обема на кръвни клетки ,спрямо общия обем на кръвта. Тъй като обемът на червените кръвни клетки е многократно по-голям от този на всички останали формени елементи ,хематокритът дава информация за отношението на обема на еритроцитите спрямо общия обем на кръвта .Намаление  се наблюдава при анемии,повишава се при състояния протичащи с увеличение на еритроцитите .

реф. стойности :l/l
мъже 0.42-0.52
жени 0.36-0.48
деца:
<1 седмица 0.5-0.7
1седмица-1м-0.42-0.62
1-3 м-0.3-0.44
3-12 мес-0.35-0.43
1-6 год-0.31-0.43
6-14 год 0.33-0.45
>14 год  момичета 0.36-0.45
             момчета- 0.45-0.5

MCV Среден обем на еритроцитите

Дава информация за големината на еритроцитите.Заедно други два показателя MCH и MCHC служат за диагностика и типизиране вида на анемията .

реф. стойности ;82-96fl

деца :<1 седмица 94-135
1с-1м                 94-135
1-3 м                  84-128
3-6 м                  73-101
3-6 год                72-88
6-14 год             70-93
>14 г                 82-96

MCH средно съдържание на хемоглобина в един еритроцит

реф. стойности :26-34рg
деца:<1с 29-41
1сед-1 месец-26-38
1-3 м              26-38
3-12 м            23-31
1-14 год          22-34
>14год            28-34

MCHC средна концентрация на хемоглобина в еритроцитите

330-350 g/l

Измерва средната концентрация на хемоглобина отнесен към еритроцитната маса. Има значение за диагностика на анемии.

RDW – девиация на еритроцитите

Девиацията или разсейването на еритроцитите в зависимост от техният обем MCV.Увеличава се при анемии и е признак на анизоцитоза ,наличие на еритроцити с различна големина извън физиологично допустимата .
реф. стойности :13-21

RDV-девиация на тромбоцитите

аналогично на девиацията при еритроцитите

9.4-18.1

MPV-среден обем на тромбоцитите

6-12 fl

PLT тромбоцити

РЕФ. СТОЙНОСТИ :140-440 G/L
деца : <1c-140-305
1седмица -1 месец   150-360
1месец-6 год            210-500
6год-10год               180-520
10-14 год                  150-410

тромбоцитопения- намаление на броя на тромбоцитите се наблюдава при болест на Верлхов,напреднали чернодробни заболявания,отравяне с химически вещества, медикаменти ,левкози .
висок брой на тромбоцитите -тромбоцитоза се наблюдава при хронични възпалителни процеси ,спленомегалия,карциноми и др.