Начин на вземане: Венознa кръв. Епруветка с антикоагулант K2EDTA. Отделна епруветка, която не се отваря и не се ползва за други цели.

Условия за вземане: През целия ден

Кога ще бъде готов: Резултат до 5-ия работен ден след 17ч.

  • мутация CYP2C9
  • мутация VKОRC1