Начин на вземане: Парафиново блокче от туморни срези

Условия за вземане: Материала се взима в болнични условия.

Кога ще бъде готов: Резултат до 7 работни дни.