Начин на вземане: Парафиново блокче от туморни срези

Условия за вземане: Материала се взима от лекар специалист.

Кога ще бъде готов: Резултат до 7 работни дни.

  • HER2 – Рецептори-ICH ( имунохистохимия )
  • Er (Естроген рецептор) – интензивност на реакцията
  • Er (Естроген рецептор) – позитивност на ядрата
  • Er (Естроген рецептор) – Allred score
  • Pr (Прогестерон рецептор) – интенз. на реакцията
  • Pr (Прогестерон рецептор) – позитивност на ядрата
  • Pr (Прогестерон рецептор) – Allred score
  • GCDFP 15
  • p63 (Протеин)
  • Mammoglobin