Начин на вземане: Венозна кръв – 1 мл. (Двукубикова стерилна спринцовка, стерилна игла, 5 мл. 2% воден разтвор на формалин)

Условия за вземане: Кръв се взима само в Централна приемна от 10-14ч.

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация