Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно до10ч.

Кога ще бъде готов: Резултат в същия работен ден след 17ч.

Магнезий (Mg)

Общото съдържание на Мg в организма на възрастен човек е около 20-30 гр. Около 50-54% от него се намира в костите, около 46-48% вътреклетъчно в – скелетна мускулатура миокард, черен дроб, еритроцити и т.н., и само около 1% в извънклетъчното пространство и кръвта. Той е втория по количество вътреклетъчен електролит след калия. Подобно на калция, магнезият се намира в организма в две форми: свободен (йонизиран) Mg и свързан Мg (20-30% белтъчносвързан и комплексносвързан).

Магнезият е от важно значение за нервно-мускулната възбудимост (↑Мg – ↓възбудимост, ↓Мg – ↑ възбудимост), особено на сърдечния мускул. Мg-ят активира над 300 ензима в организма, активира АТФ-азата на К+/Nа+ помпа, има значение за освобождаване на PTH и др.

Състояния с повишен магнезий: ОБН, ХБН, кръш с-м, злоупотреба с антиацидни средства (съдържат Мg), вливания на Мg-ви препарати и др.

Състояния с понижен магнезий: намален внос с храната, повишени бъбречни загуби, загуби през стомашночревния тракт, хиперпаратиреоидизъм, хипертиреоидизъм, хипералдостеронизъм, фамилна хипомагнезиемия и др.

реф. стойности ;0.90-1.10 mmol/l