Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум

Условия за вземане: няма

Кога ще бъде готов: Резултат всеки понеделник след 18ч.