Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин до 10ч. на гладно. Да се съобщи за прилагане на инсулин.

Кога ще бъде готов: Резултат на следващия работен ден след 17ч.

Инсулин

Инсулинът се образува в В-клетките на Лангерхансовите острови от прекурсорите препроинсулин и проинсулин. Островният апарат на панкреаса поддържа постоянно една базална секреция на инсулин, която обикновено е около 1 U инсулин на час. Тази секреция достига най-ниските си стойности между 2 и 4 часа, след което се повишава и най-високите стойности са между 6 и 8 часа сутринта. Определянето на базалното ниво на инсулина в плазмата или серума има малка информативна стойност за диагнозата на захарния диабет, тъй като не може да разкрие секреторните възможности на бета-клетките и динамиката на тяхната секреция.

При здравите хора инсулиновото ниво отговаря съответно на нивото на кръвната захар. При хиперинсулинизъм нивото на серумния инсулин е неадекватно високо за дадената кръвна захар на гладно. Гликемия под 2,2 mmol/l на гладно с нормален или повишен серумен инсулин говори за неадекватно отделяне на инсулин поради инсулином или екзогенно инжектиране.

Серумното ниво на инсулина у здрави лица на гладно е 2.6 – 25.0 на гладно mU/l.Повишение ( 40 – 60 mU/l ) на нивото на инсулина у здрави лица се наблюдава няколко минути след прилагане на глюкоза (глюкозотолерантен тест).При пациенти с инсулином се наблюдават много високи стойности на инсулина (над 100 mU/l) при хипогликемични състояния.При диабетици се установява широк диапазон на нивото на инсулина.