Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Преди обяд до 11ч.

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация