Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: няма

Кога ще бъде готов: Извършва се в лаборатория партньор

  • Хепатит В ( HBsAg )
  • Хепатит D ( anti-HDV IgM )