Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Пълна кръв – EDTA

Условия за вземане:

Кога ще бъде готов: Резултат в същия работен ден след 18ч.

Гликиран хемоглобин (Hb A1C)

Продуктите на неензимно гликиране (гликиран хемоглобин)– обективизират компенсацията на диабета, т.е. нивата на кръвната захар за един по-дълъг период от време предшестващ изследването. Гликираният хемоглобин (HbA1c) отразява качеството на контрола върху кръвната захар за период от 4-8 седмици преди момента на изследването или с други думи, за да са нормални стойностите на гликирания хемоглобин е необходимо нивата на кръвната захар да са били в границата на нормата 4-6 седмици преди изследването. За да се говори за добра компенсация на захарния диабет е необходимо стойностите на гликирания хемоглобин да са под 6.5 %NGSP;

Референтни граници: 4.0 – 6.0 %NGSP При стойности между 6.0 – 6.5 съществува повишен риск за диабет.Гликираният хемоглобин е по-точен показател за оценка качеството на провежданото лечение и компенсация на захарния диабет, тъй като за да е нормален този показател е необходимо кръвната захар да е била за дълго време със стабилни нормални стойности без значителни колебания. С изследване на този показател се избягват редица фактори и състояния, които биха могли да повишат или понижат стойността на кръвната захар непосредствено преди изследването. Напр. повишени стойности на кръвната захар в резултат стреса преди изследването – в този случай ако компенсацията на диабета е била добра, стойността на гликирания хемоглобин ще е нормална. Обратно ако компенсацията на диабета е била лоша, стойността на гликирания хемоглобин ще е висока, независимо че измерената кръвна захар може да е нормална в резултат на това, че пациента е спазвал много стриктно диета само преди изследването.

Освен за оценка компенсацията на захарния диабет, HbA1c се използва и за оценка на риска от развитие на микроваскуларни усложнения. От 2009 година в резултат на успешна стандартизация е включен в задължителтелните показатели за скрининг и диагностика на захарния диабет.