Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно до 09:00 ч. Предхождано от 12 часов глад.

Кога ще бъде готов: Резултат в същия работен ден след 18ч.

  • Глюкоза – 0ва мин
  • Глюкоза – 60та мин
  • Глюкоза – 120 та мин

Обременяването е стандартизирано и се извършва с 75г глюкоза/предварително купена от аптека /. Изследването е хубаво да започне сутрин на гладно до 10ч.,след 12ч пълен глад.По време на теста пациента освен глюкозата пие само вода .Глюкозата се разтваря в 300 мл вода и се изпива в рамките на 5 мин.

  • Теста служи за откриване на диабет или нарушен глюкозен толеранс.
  • Служи за откриване на гестационен диабет
  • скрининг при жени с поликистозен овариален синдром
  • Теста се провежда при кръвна захар на гладно >6.1 и по -ниска от 7.0 mmol/l.

Кръвна захар на гладно между 6.1 и 7.0 говори за нарушен глюкозен толеранс

>7.0 за диабет

Стойността на първия час <8.9 e нормална

между 8.9-11 нарушен глюкозен толеранс

>11.0 диабет