Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка с антикоагулант K2EDTA или Епруветка Li-HEP

Условия за вземане: няма

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация

Доказване на студови еритроантитела

Студовите антитела са антиеритоцитни антитела, реагиращи на студено (наричат се студови аглутинини) и се откриват при:

  • автоимунни хемолитични анемии (т.нар. студовоаглутининова болест);
  • злокачествени хематологични заболявания;
  • колагенози;
  • заболявания на черния дроб;
  • солидни тумори и др.;