Начин на вземане: Парафиново блокче от туморни срези

Условия за вземане: Материала се взима в болнични условия.

Кога ще бъде готов: Резултат до 7 работни дни.

  • Er (Естроген рецептор) – интензивност на реакцията
  • Er (Естроген рецептор) – позитивност на ядрата
  • Er (Естроген рецептор) – Allred score