Начин на вземане: Цервикален секрет. Сух дакронов тампон с пластмасова дръжка.

Условия за вземане: Материала се взема от лекар специалист

Кога ще бъде готов: До 72 часа след получаване на материала.