Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: няма

Кога ще бъде готов: Извършва се в лаборатория партньор

  • Хепатит D
  • Хепатит D (Делта хепатит) – хроничен хепатит, който се развива при болни от хепатит В. Заразяването става по полов път, кръвопреливане, медицински манипулации и се предава от майка на дете. Изследват се следните маркери:
  • анти HDV IgM – при остра инфекция
  • анти HDV total – носителство на хепатит D